סרטון המערכת בפעולה - עמק חפר

סרטון המערכת בפעולה - מושב בלפוריה

סרטון המערכת בפעולה - ציפורי

סרטון המערכת בפעולה - כפר יחזקאל

מערכת 55 קוט"ש, הודו

מערכת 100 קוט"ש, מעלה אדומים

מערכת 100 קוט"ש, ציפורי

מערכת 55 קוט"ש, כפר יחזקאל

מערכת 55 קוט"ש, עמק חפר

מערכת 55 קוט"ש , מושב בלפוריה

מערכת 55 קוט"ש , עמק חפר

מערכת 55 קוט"ש , מושב טפחות

מערכת קרקעית 15 קוט"ש, קצרין

מערכת 15 קוט"ש, כרכור

מערכת 15 קוט"ש, אילת

מערכת 9 קוט"ש, מנוף

© 2020 by Ruth-agri Co.